icon-search
icon-search

Mandarin Dictionary for Malay Student: Kamus Mini Bahasa China 汉语小词典

RM 126.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Mandarin Dictionary for Malay Student: Kamus Mini Bahasa China 汉语小词典 merupakan satu bahan pembelajaran Bahasa Mandarin bagi mereka yang berlatar belakang Bahasa Melayu untuk mempelajari Bahasa Mandarin. Keistimewaan kamus ini adalah sifat dwibahasanya yang merangkumi bahagian Bahasa Mandarin-Bahasa Melayu, dan Bahasa Melayu-Bahasa Mandarin.

Bahagian Bahasa Mandarin-Bahasa Melayu mengumpulkan sejumlah 4000 perkataan dasar manakala bahagian Bahasa Melayu- Bahasa Mandarin mengumpulkan sejumlah 4300 perkataan dasar. Kamus ini mengumpulkan perkataan dasar yang memenuhi pelbagai keperluan contoh dalam kehidupan asas atau berkomunikasi. Penjelasan perkataan dasar dalam kamus ini yang tepat dan mudah difahami oleh pelajar. Begitu juga, kamus ini mengandungi ayat-ayat contoh yang memudahkan para pelajar membuat latihan pertuturan harian.

Sesuai untuk pelajar menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa utama untuk belajar bahasa melayu.

Harga: RM126
Muka Surat: 1150

马来文华文学生字典:Chinese Mini Dictionary汉语小词典是一种马来文学习材料,供具有马来语背景的人学习华文。 该词典的特色在于其双语属性,包括华语-马来语和马来语-普通话部分。

普通话-马来语部门共编辑了4000个基本单词,而马来语-马来语部分则收集了4300个基本单词。 这本词典收集满足基本生活或交流中各种需求的基本单词。 这本词典中的基本词汇准确且易于学生理解。 同样,此词典包含例句,使学生可以轻松地进行日常语音练习。

非常适合使用普通话作为学习马来语的学生的。

价格:RM126
网页:1150

Your cart is currently empty.
Continue shopping